מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוביולוגיה ימית - 136205

136205 - מיקרוביולוגיה ימית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1   3 2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134076 הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת       מקצועות קדם
  134127 נושאים בביולוגיה     או
  136007 אקולוגיה     או


מעמדו של עולם המקרו בעולם המקרו. נושאים: שיטות דיגום, בידוד והעשרה ובזיהוי וכימות מיקרואורגניזמים במים פתוחים ובבריכות מלוחות, כלים מולקולריים לאפיון שונות האוכלוסיות וקביעת מצבן הפיזיולוגי. תהליכים אוקיאנוגרפיים, יצרנות ראשונית ושניונית, מנגנוני ויסות והסתגלות לעקות סביבתיות והקשר לשנויים גלובליים והשפעת האדם על מערכות ימיות.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:49:50