מקצוע מידע על מקצוע : פוטוסינטזה ימית - 136203

136203 - פוטוסינטזה ימית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    3 2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

תהליך הפוטוסנטיזה במגוון אורגניזמים, תוך התמקדות באור בסביבה ימית, מקורות פחמן אנאורגני, מאפיינים של אורגניזמים פוטוסינתטיים, ניצול האור והפחמן, בתי גידול ואדפטציות של צומח ימי לתנאים הסביבתיים, לגיאות ולשפל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 freeman raven,evert and eichholm plant biology
1997 blackwell falkowski and raven aquatic photosynthesus

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:44:19