מקצוע מידע על מקצוע : מבנה ותכנון של ביומקרומולקולות - 136093

136093 - מבנה ותכנון של ביומקרומולקולות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  124510 כימיה פיסיקלית   (   מקצועות קדם
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    
  124510 כימיה פיסיקלית   ( או
) 134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
 
  134020 גנטיקה כללית       מקצועות צמודים
 
  138093 מבנה ותפקוד של מקרומולקולות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הכימיה של מקרומולקולות, רמות שונות של מבנה חלבונים, מיפוי יקום החלבונים, כוחות עיקריים בקיפול חלבונים, כוחות עיקריים במבנה דנ"א וקיפולו, למה דנ"ר הוא סליל כפול, מה בא קודם - רצף חלבונים או המבנה. יכולת התכנון של חלבונים, סימולציות של מבנה חלבונים, קינטיקה של קיפול חלבונים, שיטות ניסיוניות לחקר קיפול חלבונים, הנדוס ועיצוב חלבונים, אבולוציה במבחנה של חלבונים חדשים, עקרונות התכנון של מבני חלבונים אידיאליים, חלבונים ללא מבנה מוגדר, תפקיד המים במבנה והתיפקוד של ביומולקולות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את הכוחות הבסיסיים שמעצבים את מבנה החלבונים ומבנה חומצות הגרעין. מה עושה מוטציה למבנה חלבון ואיך מתכננים מוטציות לצרכים יעודיים
2. להבין מה קובע את קיפול החלבונים ואת יציבותם.
3. להבין למה חלבונים שאינם בעלי קונפורמציה קבועה טובים ולמה.
4. להבין את העקרונות של תכנון מושכל של חלבונים מעקרונות ראשוניים ומפיגומים קודמים כשלב לקראת ביולוגיה סינטטית.
5. לקרוא ולהבין מאמא עכשווי שנכתב על קיפול או תיכון חלבונים מספיק כדי להציג את הנושא לכיתה בעל פה ולכתוב עבודה על כך.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993   t.e creighton proteins: structure and molecular properties
1998   k.e van holde w.c. johnson and p.s. ho principles of physical biochemistry

נערך בתאריך 27/06/2022 בשעה 23:45:21