מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה מערכתית - 136037 (Current)

136037 - ביולוגיה מערכתית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם


בקורס נלמד איך לתאר מערכות ביולוגיות כמערכות לעיבוד מידע, ואיך לנתח אותן מתמטית על מנת להבין את תפקידן. נלמד כיצד לנתח דינמיקה של רשתות ביולוגיות, נלמד על מוטיבים ברשת ותפקידם, וננתח מערכות חישה ושינויים קוולנטיים. נדון בתהליכים ביולוגיים שונים, כולל בקרת שעתוק, מעבר אותות, התמיינות במהלך התפתחות, עיבוד מידע בנוירונים, והסתגלות סנסורית, באמצעות דוגמאות מפאג'ים, בקטריות, שמרים, נמטודות, זבובי פירות, ותאי יונקים. הקורס פתוח לסטודנטים עם רקע של ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב והנדסה. נדרש ידע בסיסי בחדו"א. נשתמש בתכנות ב- matlab, אך לא נדרש ניסיון קודם. הערכת הסטודנטים והסטודנטיות תעשה על בסיס תרגילי הבית ( 03 אחוז ) ומבחן ( 07 אחוז ).

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים והסטודנטיות יהיו מסוגלים:
1. לתכנת בmatlab , באופן בסיסי, כולל לפתור נומרית מד"ר._
2. להכיר מגוון מוטיבי רשת, כולל משוב עצמי, coherent/incoherent feedforward loop, ומשוב חיובי/שלילי.
3. לנתח מוטיבי רשת באופן אנליטי ונומרי.___
4. להבין את תפקידי מוטיבי הרשת, כמו יצירת השהיה תלוית סימן, זירוז או האטת תגובות, יצירת spike, נטרול רעשי קלט, יצירת בי-סטביליות ועוד._
5. להכיר מודלים של מעבר אותות ומודלים של עיבוד מידע בנוירונים._
6. לדעת לאתגר את הנחות היסוד של המודלים וידע כיצד להשוות בין ביצועים של מודלים.
7. להבין את ההשלכות של המודלים שנלמדו על מערכות ותהליכים ביולוגיים
כגון בקרת שעתוק ב e. coli ותאי יונקים, התמיינות במהלך התפתחות drosophila, נטרול רעשי קלט בשמרים, מפסק בבקרת lambda phage, עיבוד מידע בנוירונים סנסוריים של c. elegans והסתגלות מדויקת של תהליכים כימו-סנסוריים ב e.coli.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
600 אולמן 13:00-16:00 ב 18.07.2022 א
      ה 20.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
417 אמרסון 12:30-14:30 א ד"ר לוי שגיא הרצאה 10 10
417 אמרסון 14:30-15:30 א מר חלו אליאור תרגול 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2019 crc press, taylor and francis group uri alon an introduction to systems bbiology: design principles of biologicak circuits )second edition(
  2005 the mit press peter dayan and l. f. abbott theoretical neuroscience: computational and mathematical modeling of neural systems

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 05:19:55