מקצוע מידע על מקצוע : מסלולי חישה במיקרואורגניזמים - 136022 (Current)

136022 - מסלולי חישה במיקרואורגניזמים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  064419 מיקרוביולוגיה כללית       מקצועות קדם
  134121 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה     או
  274331 בקטריולוגיה     או


מנגנוני חישה ותגובה לסיגנלים שונים במיקרואורגניזמים, תוך שימוש בגישות פיזיולוגיות, גנטיות, מולקולריות וגנומיות. תנועה בפרוקריוטים ואוקריוטים. כימוטקסיס ופוטוטקסיס בחיידקים. קלטים לאור ומצב חמצון בחיידקים ואוקריוטים פשוטים. השעון האנדוגני ובקרתו על-ידי אור בנוירוספורה. פוטוטרופיזם בפיקומיסיס. גילוי מספר החיידקים השכנים. היסטידין קינאזות במיקרואורגניזמים כגלאי סינגלים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג פרופ' הורביץ בנימין הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 imperial college press m. eisenbach chemotaxis

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:45:11