מקצוע מידע על מקצוע : פיתוח תרופות ביולוגיות חדשניות - 136014 (Current)

136014 - פיתוח תרופות ביולוגיות חדשניות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  134082 ביולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
  134128 ביולוגיה של התא ו -    
) 276413 אימונולוגיה בסיסית ו -    


הקורס יעסוק בהיבטים חדשניים בביולוגיה מולקולרית ויישומם לפיתוחים ביוטכנולוגיים. יודגשו ההתפתחויות בתחומי הגנטיקה המולקולרית, הנדסת חלבונים, ביולוגיה וכימיה קומבינטורית, שונות מולקולרית במערכות ביולוגיות והדרך לחיקוי השונות במבחנה. השימושים של ביולוגיה קומבינטורית וביוטכנולוגיה מולקולרית כאמצעי לפיענוח פעילות חלבונים. שיפורם וזיהויים של חומרים חדשים בעלי פוטנציאל רפואי ושיטות דיאגנוסטיקה חדשניות (פיתוח תרופות חדשות).


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ד פרופ' רייטר יורם הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 .asm press, washington, d.c glik and pasternak molecular biotechnology, principals and applications of recombinant dna
1997 wiley-liss inc maulik and patel molecular biotechnology therapeutic applications and strategies
1996 berlin cortese, walter de gruyter combinatorial libraries

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:42:59