מקצוע מידע על מקצוע : פיזיקה של קרינת הרקע הקוסמית - 118145

118145 - פיזיקה של קרינת הרקע הקוסמית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  118122 תורת הקוונטים 3   (   מקצועות קדם
  118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    
) 118130 מבוא ליחסות כללית ו -    


יצירת הפרעות ראשוניות וגלי כבידה, בחירת כיול, שימור אינרגיה ותנע, פוטונים: התפשטות, משוואת בולצמן, איבר התנגשויות, הפרעות בטמפרטורה: נוזל פוטון-באריון, קירוב צימוד הדוק, אוסילציות אקוסטיות, דעיכת סילק, קיטוב: הרמוניות ספריות עם ספין, קיטוב e ו-b, פתרונות אינטגרליים, ספקטרומים זוויתיים ואילוציים קוסמולוגיים, הפרעות משניות ועיוותים ספקטרליים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
- להבין לעומק את יצירת והתפשטות הפרעות היקום הקדמוני.
- להבין את יצירת גהלקסיות ומבנים קוסמיים ביקום הנוכחי.
- לדעת מה נסויים עכשיויים של קרינת הרקע הקוסמית מודדים, ואיך ניתן להשתמש בנתונים אלה על מנת לאלץ את המודלים הקוסמולוגיים.
- להבין מה המרכיבים העקריים של תוכנות בולצמן וידע להריץ את התוכנות אלה לבד על מנת לקבל חוזויים טאורטיים עבור קורלציות זוויתיות של קרינת הרקע.
- לשלוט בפרטים הטאורטים החיונים על מנת לקרוא ולהבין מאמרים בנושא הזה שמתקדם מהר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 academic press s. dodelson modeern cosmology
2008 oxford university press s, weinberg cosmology

נערך בתאריך 26/09/2022 בשעה 20:02:06