מקצוע מידע על מקצוע : פיזיקה של קרינת הרקע הקוסמית - 118145 (Current)

118145 - פיזיקה של קרינת הרקע הקוסמית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  118122 תורת הקוונטים 3   (   מקצועות קדם
  118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    
) 118130 מבוא ליחסות כללית ו -    


יצירת הפרעות ראשוניות וגלי כבידה, בחירת כיול, שימור אינרגיה ותנע, פוטונים: התפשטות, משוואת בולצמן, איבר התנגשויות, הפרעות בטמפרטורה: נוזל פוטון-באריון, קירוב צימוד הדוק, אוסילציות אקוסטיות, דעיכת סילק, קיטוב: הרמוניות ספריות עם ספין, קיטוב e ו-b, פתרונות אינטגרליים, ספקטרומים זוויתיים ואילוציים קוסמולוגיים, הפרעות משניות ועיוותים ספקטרליים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
- להבין לעומק את יצירת והתפשטות הפרעות היקום הקדמוני.
- להבין את יצירת גהלקסיות ומבנים קוסמיים ביקום הנוכחי.
- לדעת מה נסויים עכשיויים של קרינת הרקע הקוסמית מודדים, ואיך ניתן להשתמש בנתונים אלה על מנת לאלץ את המודלים הקוסמולוגיים.
- להבין מה המרכיבים העקריים של תוכנות בולצמן וידע להריץ את התוכנות אלה לבד על מנת לקבל חוזויים טאורטיים עבור קורלציות זוויתיות של קרינת הרקע.
- לשלוט בפרטים הטאורטים החיונים על מנת לקרוא ולהבין מאמרים בנושא הזה שמתקדם מהר.


הערות
מתרגל אחראי+בדיקת תרגילים: י. גינת.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 09:30-12:30 ד פרופ'ח דז'אק וינסנט הרצאה 10 11
620 פיסיקה 11:30-12:30 ב מר גינת יונדב ברי תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 academic press s. dodelson modeern cosmology
2008 oxford university press s, weinberg cosmology

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:36:58