מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקוונטים של החומר 2 - 118143 (Current)

118143 - תורת הקוונטים של החומר 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  116217 פיסיקה של מצב מוצק       מקצועות קדם


תכונות קוונטיות של מוצקים הנובעות מאינטראקציות אלקטרוניות. קוונטיזציה שנייה, קרוב הרטרי-פוק, מודל ג'ליום והגביש של ויגנר, תורת התגובה הלינארית, מיסוך, rkky' קירוב הפאזה האקראית, נוזלי פרמי,הפרמטר ש לנדאו, גלי קול מטיפוס 0, אי יציבות סטונר, פרומגנטיות, מודל הברד, אנטיפרומגנטיות, תורת גינצבורג לנדאו, אינטראקציה אלקטרון פונון, תורת bcs. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא.
2. להשתמש בארגז הכלים הסטנדרטי של התיאוריה של חומר מעובה.


הערות
בחינה בתיאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 09:30-11:30 א פרופ'ח טרנר ארי הרצאה 10 11
102 אולמן 14:30-15:30 ג
102 אולמן 15:30-16:30 ג   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987 wiley c. kittel quantum theory of solids
2007 cambridge a. altland a. altland condensed matter field theory

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:07:46