מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בביופיסיקה וחומר רך - 118141

118141 - נושאים נבחרים בביופיסיקה וחומר רך
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:00:01