מקצוע מידע על מקצוע : נוש. נבחרים בפיסיקה אטומית, מולקולרית ופיסיקה אופטית - 118140

118140 - נוש. נבחרים בפיסיקה אטומית, מולקולרית ופיסיקה אופטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו יילמד המקצוע. סמסטר ב' תש"ף: ננו אופטיקה.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:57:39