מקצוע מידע על מקצוע : נוש. נבחרים בפיסיקה אטומית, מולקולרית ופיסיקה אופטית - 118140

118140 - נוש. נבחרים בפיסיקה אטומית, מולקולרית ופיסיקה אופטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו יילמד המקצוע. סמסטר ב' תש"ף: ננו אופטיקה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:27:56