מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בפיסיקה מתמטית - 118139 (Current)

118139 - נושאים נבחרים בפיסיקה מתמטית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 12:30-15:30 ב פרופ' לוין דב הרצאה 10 10

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:37:27