מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בפיסיקה מתמטית - 118139

118139 - נושאים נבחרים בפיסיקה מתמטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 26/09/2022 בשעה 20:04:52