מקצוע מידע על מקצוע : מצב מוצק למוסמכים - 118138

118138 - מצב מוצק למוסמכים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116217 פיסיקה של מצב מוצק   (   מקצועות קדם
) 118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    
 
  116140 מצב מוצק 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס יעסוק בתכונות הניתנות להבנה מנקודת מבט של אלקטרונים ללא אינטראקצייה. תכונות אופטיות ומגנטיות של החומר. תובלה קלאסית וקוונטית, אפקט הול הקוונטי ולוקליזציית אנדרסון. דגש על דוגמאות בעלות רלוונטיות למחקרים עכשוויים.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1976   n. w. ashcroft and n. d. mermin solid-state physics
  1990   h. p. myers introductory solid-state physics

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:37:04