מקצוע מידע על מקצוע : תורת השדות הקוונטית 2 - 118133 (Current)

118133 - תורת השדות הקוונטית 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118132 תורת השדות הקוונטית 1       מקצועות קדם
 
  117083 תורת השדות הקוונטית 2       מקצועות זהים
  118083 תורת השדות הקוונטית 2      


הקורס הוא המשך של תורת שדות קוונטיים
1. הנושאים שיידונו הם: שדות כיול ינג-מילס. הקדמה ל-qcd. שבירת סימטריה והקדמה לסופרסימטריה. מבוא לחוטים יחסותיים. נושאים נבחרים.


הערות
בחינה בתיאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
102 אולמן 14:30-15:30 ד פרופסור משה משה הרצאה 10 10
  סמינר' ב 13:30-15:30 ה
          תרגול 10

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 23:09:30