מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה סטטיסטית 2 - 118129 (Current)

118129 - מכניקה סטטיסטית 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות קדם
 
  117019 מכניקה סטטיסטית 2       מקצועות זהים


(1) חזרה על עקרונות ורקע (2) מכניקה סטטיסטית של חלקיקים עם אינטראקציה: נוזל ון-דר ולס, פיתוח ויריאלי. מודלים על שריג. קירוב השדה הממוצע. תורת שדות סטטיסטית (3) מכניקה סטטיסטית לא בשיווי משקל: דינמיקה דיסיפטיבית והגעה לשיווי משקל. תגובה לינארית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
707 אולמן 10:30-11:30 ב פרופ'ח טרנר ארי הרצאה 10 11
502 פיסיקה 12:30-14:30 ה
707 אולמן 11:30-12:30 ב   תרגול 11

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:35:35