מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה סטטיסטית 2 - 118129 (Current)

118129 - מכניקה סטטיסטית 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות קדם
 
  117019 מכניקה סטטיסטית 2       מקצועות זהים


(1) חזרה על עקרונות ורקע (2) מכניקה סטטיסטית של חלקיקים עם אינטראקציה: נוזל ון-דר ולס, פיתוח ויריאלי. מודלים על שריג. קירוב השדה הממוצע. תורת שדות סטטיסטית (3) מכניקה סטטיסטית לא בשיווי משקל: דינמיקה דיסיפטיבית והגעה לשיווי משקל. תגובה לינארית.


הערות
מתרגלת אחראית: סתו מרכוס.
בודקת תרגילים: סתו מרכוס.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 22.02.2023 א
  א 19.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 11:30-12:30 ב פרופ'ח בונין גיא הרצאה 10 10
620 פיסיקה 10:30-12:30 ד
620 פיסיקה 10:30-11:30 ב גב מרכוס סתו תרגול 10

נערך בתאריך 26/09/2022 בשעה 19:57:36