מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של מצב מוצק מתקדם - 118128

118128 - פיסיקה של מצב מוצק מתקדם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118122 תורת הקוונטים 3   (   מקצועות קדם
  118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    
) 118138 מצב מוצק למוסמכים ו -    
 
  117113 פיסיקה של מצב מוצק מתקדם       מקצועות זהים
  118013 פיסיקה של מצב מוצק מתקדם      


תכונות של החומר שמקורן באינטראקציות בין אלקטרונים. סקירה של קוונטיזצייה שנייה, תורת נוזל פרמי, מגנטיות, על-מוליכות, אפקט קונדו ואפקט הול הקוונטי השבור.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:33:47