מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מתמטיות בפיסיקה: שיטות אנלט - 118125

118125 - שיטות מתמטיות בפיסיקה: שיטות אנלט
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104223 מד"ח וטורי פוריה       מקצועות קדם
 
  115204 פיסיקה קוונטית 2       מקצועות צמודים
 
  117120 שיטות מתימטיות בפיסיקה: גישות אנליטיות       מקצועות זהים


חלק א: משוואות דיפרנציאליות ופונקציות מיוחדות, פתוח אסימפטוטי ותכונות ספקטרליות. משוואות אינטגרליות וטרנספורמים אינטגרליים ושימושיהם בפיסיקה. שיטות של פונקציות green. שיטות קירוב למשואות ערכים עצמיים ותכונותיהן. חלק ב: טנזורים במרחבים ליניאריים, יריעות, מבוא לתבניות דיפרנציאליות, אלומות סיבים. דוגמאות ושימושים פיסיקלים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1953 mcgraw-hill p.m. morse and h. feshbach methods of theoretical physics
1970   j. mathews and r.l. walker mathematical methods in physics
1978 mcgraw-hill c.m. bender and s.a. orszag advanced mathematical methods for scientists

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:55:16