מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקוונטים 3 - 118122 (Current)

118122 - תורת הקוונטים 3
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה   (   מקצועות קדם
) 115204 פיסיקה קוונטית 2 ו -    
 
  117007 תורת הקוונטים 3       מקצועות זהים


משוואת דירק, משוואת קליין-גורדון, חלקיק באנטראקציה עם שדה אלקטרומגנטי ספין, פיזור, תורת ההפרעות ודיאגרמות פיינמן, קוונטיזציה שניה, קוונטיזציה של שדה אלקטרומגנטי, שדה דירק ושדה קליין-גורדון.


הערות
שעת סדנא: יום ה' 30 : 30-16 : 15 חדר 502
מתרגל אחראי: ב. נזאל.
בודקת תרגילים: חיה ברוך.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 11.02.2022 א
  א 06.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 14:30-16:30 א פרופ'ח ירום עמוס הרצאה 10 11
502 פיסיקה 13:30-14:30 ב
502 פיסיקה 12:30-13:30 ב מר נזאל בלאל תרגול 11

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:13:19