מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקוונטים 3 - 118122 (Current)

118122 - תורת הקוונטים 3
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה   (   מקצועות קדם
) 115204 פיסיקה קוונטית 2 ו -    
 
  117007 תורת הקוונטים 3       מקצועות זהים


משוואת דירק, משוואת קליין-גורדון, חלקיק באנטראקציה עם שדה אלקטרומגנטי ספין, פיזור, תורת ההפרעות ודיאגרמות פיינמן, קוונטיזציה שניה, קוונטיזציה של שדה אלקטרומגנטי, שדה דירק ושדה קליין-גורדון.


הערות
מתרגלת אחראית: חיה ברוך.
בודקת תרגילים: חיה ברוך.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 10.02.2023 א
  ג 14.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 09:30-11:30 ג פרופ' שדמי יעל הרצאה 10 11
502 פיסיקה 10:30-11:30 ה
502 פיסיקה 11:30-12:30 ה גב ברוך חיה תרגול 11

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 22:58:08