מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקת כוכבים - 118121 (Current)

118121 - פיסיקת כוכבים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות צמודים
 
  117005 פיסיקת כוכבים       מקצועות זהים


הגדלים הפיסיקליים היסודיים המתארים כוכב. המשוואות היסודיות של מבנה כוכבים. סוגי כוכבים: מסדרה ראשית עד ננסים לבנים וכוכבי ניוטרונים. איבוד מסה ע"י כוכבים. יצירת כוכבים וכוכבי לכת. תנודות וסיבוב של כוכבים. כוחות גאות. העברת מסה בין כוכבים. דיסקות ספיחה. סילוני גז מדיסקות ספיחה.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 12:30-14:30 א פרופ'ח פרץ חגי הרצאה 10 11
620 פיסיקה 14:30-15:30 ג גב גלנץ הילה תרגול 11

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:07:54