מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של מוליכים למחצה - 118119

118119 - פיסיקה של מוליכים למחצה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114211 מכניקה סטטיסטית 1   (   מקצועות קדם
) 114217 פיסיקה של מצב מוצק ו -    
 
  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה      
 
  117018 פיסיקה של מוליכים למחצה       מקצועות זהים


סקירה על מבנה הפסים. סטטיסטיקה של נושאי המטען במוליכם למחצה. תובלה חשמלית. אפקטים גלואנומגנטיים. אפקטים תרמואלקטריים. נושאי מטען בעודף. צומת p-n והתקנים נוספים. מגע מתכת מוליך למחצה והתקנים נוספים. אפקטים של שדות חשמליים גבוהים. אפקטים של שדות מגנטיים גבוהים. מבנה פסים ותנועה של נושאי מטען במבנים קונטיים ועל- שריגים.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:30:37