מקצוע מידע על מקצוע : אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים - 118117

118117 - אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044339 אלקטרואופטיקה 1       מקצועות קדם
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה     או
  116003 פיסיקה של לייזרים     או
 
  048905 אופטיקה לא לינארית ושימושית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


רגישות חשמלית, קיטוביות אטומית ויונית, יחסי קרמרס-קרוניג, גלים אל"מ בגבישים לא איזוטרופיים , אליפסואיד האינדקס, הקדמה לאופטיקה לא-ליניארית, אי-ליניארית מסדר שני, התפשטות גלים בתווך לא-ליניארי, יצירת הרמוניה שניה, תיאום מופע, הגבר פרמטרי ותנודה פרמטרית, האפקט האלקטרו-אופטי, אי-ליניאריות מסדר שלישי, אפקט kerr האופטי, עירוב 4 גלים, תהליכים מאולצים, צימוד מופע, סוליטונים מרחביים וזמניים, סוליטונים וקטוריים וסוליטונים מורכבים, אופטיקה לא-ליניארית בתווך פוטורפרקטיבי, מאגר מידע הולוגרפי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
6687602 1989 wiley a. yariv quantum electronics

נערך בתאריך 23/07/2019 בשעה 10:40:51