מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בפיסיקת כוכבים - 118115

118115 - נושאים מתקדמים בפיסיקת כוכבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות קדם


נושאים באבולוציה של כוכבים, תנודות וסיבוב של כוכבים, הפיסיקה של ספיחה, זוגות קרובים של כוכבים.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:13:48