מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במצב מוצק - 118112

118112 - נושאים נבחרים במצב מוצק
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ט: נושאים נבחרים בפיזיקה עיונית.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:31:49