מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באסטרופיסיקה - 118111 (Current)

118111 - נושאים נבחרים באסטרופיסיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: דינמיקה כוכבית וגלקטית. סמסטר א' תש"פ: תהליכים אטומיים בפלסמות אסטרופיזיקליות. סמסטר א' תשפ"א: מקורות גלי כבידה.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 14:30-16:30 א פרופ'ח פרץ חגי הרצאה 10 10

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:28:28