מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באסטרופיסיקה - 118111

118111 - נושאים נבחרים באסטרופיסיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: דינמיקה כוכבית וגלקטית. סמסטר א' תש"פ: תהליכים אטומיים בפלסמות אסטרופיזיקליות. סמסטר א' תשפ"א: מקורות גלי כבידה.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:58:03