מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים במבנים קונטיים 1 - 118110

118110 - פרקים נבחרים במבנים קונטיים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 26/09/2022 בשעה 19:20:30