מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בפנומנולוגיה של חלקיקים יסודיים. - 118109

118109 - נושאים נבחרים בפנומנולוגיה של חלקיקים יסודיים.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפי תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:50:15