מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בסימטריות בפיסיקת החלקיקים היסודיים. - 118108

118108 - נושאים נבחרים בסימטריות בפיסיקת החלקיקים היסודיים.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:44:30