מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתורת השדות הקוונטיים. - 118107

118107 - נושאים נבחרים בתורת השדות הקוונטיים.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ט: אספקטים טופולגים של תורות שדות קוונטים סופרסימטרים.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 22:55:05