מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בשיטות-מתמטיות בפיסיקת החלקיקים היסודים - 118106

118106 - נושאים נבחרים בשיטות-מתמטיות בפיסיקת החלקיקים היסודים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:36:22