מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בקוסמולוגיה וחלקיקים יסודיים - 118105

118105 - נושאים נבחרים בקוסמולוגיה וחלקיקים יסודיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:49:54