מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתורת המיתרים א" - 118101

118101 - מבוא לתורת המיתרים א'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118122 תורת הקוונטים 3       מקצועות קדם
  118132 תורת השדות הקוונטית 1     או
 
  117007 תורת הקוונטים 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  118082 תורת השדות הקוונטית 1      


המיתר הבוזוני. תורת שדות קונפורמית, קוונטיזציה של המיתר, תורת ההפרעות, אמפליטודות פיזור, קומפקטיפיקציה, דואליות מרחבית, יריעות דיריכלה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1998 cambridge university press j. polchinski string theory, volume i

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:50:11