מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתורת המיתרים א" - 118101 (Current)

118101 - מבוא לתורת המיתרים א'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118122 תורת הקוונטים 3       מקצועות קדם
  118132 תורת השדות הקוונטית 1     או
 
  117007 תורת הקוונטים 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  118082 תורת השדות הקוונטית 1      


המיתר הבוזוני. תורת שדות קונפורמית, קוונטיזציה של המיתר, תורת ההפרעות, אמפליטודות פיזור, קומפקטיפיקציה, דואליות מרחבית, יריעות דיריכלה.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 09:30-12:30 ה פרופ' ברגמן אורן הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1998 cambridge university press j. polchinski string theory, volume i

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:19:18