מקצוע מידע על מקצוע : תכונות פיסיקליות של גבישים נוזליים - 118100

118100 - תכונות פיסיקליות של גבישים נוזליים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

1. הקדמה כללית
2. נמטיים: תורת הרצף של הנמטיים. פלקטואציות ופיזור האור. אי-יציבויות. דפקטים. 3.כולסטריים: תכונות אופטיות עוות ע"י שדה חיצוני.
4. סמקטים: א. סמקטים a. תיאוריה של מקמילן. עוותים, תורת הרצף, תיאוריה של דז'אן, אפקטים טרום מעבר. פלקטואציות ופיזור אור. ב. סמקטים c, תורת הרצף, תכונות אופטיות פרו-אלקטריות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1976   p.g. de gennes, the physics of the liquid crystals
1978   s. chandrasekar liquid crt_ystals

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:47:20