מקצוע מידע על מקצוע : קוסמולוגיה - 118095

118095 - קוסמולוגיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

א. קוסמולוגיה גאומטרית.
1. התפשטות היקום.
2. מודלים יחסותיים.
3. גאומטריה של היקום. ב. תהליכים פיזיקליים ביקום המוקדם.
1. מעברי פאזה.
2. ראקציות גרעיניות ויצירת האלמנטים.
3. קרינת הרקע. ג. היווצרות המבנה ביקום.
1. אי יציבות גרויטציונית.
2. ספקטורום ההפרעות הבראשתי.
3. יצירת גלכסיות.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:08:28