מקצוע מידע על מקצוע : קוסמולוגיה - 118095

118095 - קוסמולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

א. קוסמולוגיה גאומטרית.
1. התפשטות היקום.
2. מודלים יחסותיים.
3. גאומטריה של היקום. ב. תהליכים פיזיקליים ביקום המוקדם.
1. מעברי פאזה.
2. ראקציות גרעיניות ויצירת האלמנטים.
3. קרינת הרקע. ג. היווצרות המבנה ביקום.
1. אי יציבות גרויטציונית.
2. ספקטורום ההפרעות הבראשתי.
3. יצירת גלכסיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:38:27