מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בגישות עיוניות - 118093

118093 - פרקים נבחרים בגישות עיוניות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046241 מכניקה קוונטית       מקצועות קדם


הקורס יכלול מושגים עיוניים בסיסיים ומתמטיים בשטחים שונים בפיסיקת המצב המוצק, במכניקה סטטיסטית ובאלקטרודינמיקה ואופטיקה קוונטית.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  landau lifshitz statistical physics

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:59:42