מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים אלקטרוניים במוליכים למחצה - 118089

118089 - תהליכים אלקטרוניים במוליכים למחצה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  117018 פיסיקה של מוליכים למחצה       מקצועות קדם
  118138 מצב מוצק למוסמכים     או
 
  117089 תהליכים אלקטרוניים במוליכים למחצה       מקצועות זהים


מבנה פסים מל"מים - קבוצת v - iii. קירוב פונקצית המעטפת, מבנים קוואנטיים, מצבים קשורים של נושאי מטען. אקסיטונים. בליעה ופליטה אופטית. אפקטי שטרק, זימן, לנדאו. גז אלקטרוני דו מימדי, אינטראקציית אלקטרון-פונון. דפורמצית פרוליך, פיאזואלקטריות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:43:42