מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה גלקטית 1 - 118085 (Current)

118085 - פיסיקה גלקטית 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות קדם
  116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה     או
 
  116130 מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות זהים


מבנה ואוכלוסיות הכוכבים בגלקסיות. הדינמיקה של מערכות כוכבים. הדינמיקה של דיסקות והמבנה הספירלי. צבירי כוכבים. חומר בינכוכבי. ההתפתחות הכימית של גלקסיות. יצירת גלקסיות. גלקסיות פעילות.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 14:30-16:30 ג פרופ' נסר עדי הרצאה 10 10

נערך בתאריך 26/09/2022 בשעה 19:23:45