מקצוע מידע על מקצוע : שיטות וישומים של אנטגרציה מסלולית 1 - 118079

118079 - שיטות וישומים של אנטגרציה מסלולית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 05:02:28