מקצוע מידע על מקצוע : מערכות אוטומטיות למדידה ועבוד נתונים. - 118075

118075 - מערכות אוטומטיות למדידה ועבוד נתונים.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114253 אלקטרוניקה ומכשור בפיסיקה נסויית       מקצועות קדם


מערכת מדידה טיפוסית: ניתוח הפרמטרים האופיינים של מרכיבי המערכת. מקורות רעש במערכת מדידה. שיטות מדידה של אות קבור בתוך רעש. מסנן אופטימלי: אנלוגי וספרתי. בעית ההתמרות a/d ו-d/a. מבנה כללי של מיני-מחשב ותוכנה. תכנון מערכת מדידה מבוססת על מחשב. עיבוד הנתונים בזמן אמיתי. תכנון מערכת מחשב לבקרת ניסוי מדעי. תכנון מערכת להעברת נתונים בין מחשבים וחלוקה אופטימלית של עומס העבודה.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:50:44