מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים באופטיקה קוונטית 1 - 118053

118053 - פרקים נבחרים באופטיקה קוונטית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114204 תורת הקוונטים 2       מקצועות קדם


הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:27:55