מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של חלקיקים יסודיים 2 - 118052 (Current)

118052 - פיסיקה של חלקיקים יסודיים 2
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118051 פיסיקה של חלקיקים יסודיים 1       מקצועות קדם


סימטריה קירלית ושבירתה ואלגברת הזרמים. כרומודינמיקה קוונטית וחבורת הרנורמליזציה. תורות המאחדות את האינטראקציות. מודלים בפיסיקת החלקיקים.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 10:30-12:30 א ד"ר שורק יותם הרצאה 10 11
502 פיסיקה 09:30-10:30 ב   תרגול 11

נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:25:54