מקצוע מידע על מקצוע : מיקום ואפקט הול קוונטי - 118050

118050 - מיקום ואפקט הול קוונטי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מיקום קוונטי ב-2,1 ו-3 מימדים. מעבר מתכת-מבודד. תורה של תגובה לינארית. השפעת השדה המגנטי על לוקליזציה. אפקט הול קוונטי. אינטראקציה אלקטרון-אלקטרון ואפקט הול שברי.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:18:40