מקצוע מידע על מקצוע : יסודות תורת הקוונטים - 118043

118043 - יסודות תורת הקוונטים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114203 תורת הקוונטים 1       מקצועות קדם


היסודות המתמטיים של תורת הקוונטים (מרחב הילברט, אופרטורים, סימטריות). ניתוח של תהליך המדידה. תורת קוונטים יחסותית.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 04:19:18