מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באינטראקציות חלשות - 118041

118041 - נושאים מתקדמים באינטראקציות חלשות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:48:26