מקצוע מידע על מקצוע : הסעת חומר ומטען במוצקים - 118028

118028 - הסעת חומר ומטען במוצקים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   (   מקצועות קדם
) 116217 פיסיקה של מצב מוצק ו -    
 
  114217 פיסיקה של מצב מוצק       מקצועות זהים


סוגי פגמים: פגמים אטומיים נויטרליים וטעונים, אלקטרונים וחורים. שווי משקל בין הפגמים, חוק המסות וסטיות מחוק המסות. אסוציאציה בין פגמים. השפעת אטומים זרים על ריכוז הפגמים. השפעת הסביבה על ריכוז הפגמים. פגמים קרובים לשטח ובסביבת נקעים. פגמים באיזור משטח מגע בין שני חומרים. חמצון - תאוריה של וגנר. דיפוזיה של חלקיקים נויטרליים בתנאי גבול שונים - פתרונות של משואת הדיפוזיה. דיפוזיה של חלקיקים טעונים בנוכחות שדה חשמלי. מוליכות יאונית. דיפוזיה לצורך סימום של מוליכים למחצה. דוגמא: סימום סיליקון ע"י ליתיום. התקנים להמרה ולאגירה של אנרגיה ולצמצום אפקט החממה. התקנים לזכרונות מחשב.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:49:48