מקצוע מידע על מקצוע : תיאורית מערכות רבות גופים - 118018

118018 - תיאורית מערכות רבות גופים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118122 תורת הקוונטים 3   (   מקצועות קדם
  118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    
) 118138 מצב מוצק למוסמכים ו -    


תופעות המשותפות למערכות אלקטרוניים, בוזונים וספינים במצב המעובה ובגזים של אטומים קרים. ניתוח מודלים של אינטראקציות חזקות באמצעות משפטים מדוייקים, פיתוחים אסימפטוטיים וגישות ואריאציוניות. תופעות קוונטיות מאקרוסקופיות, כגון: על-נוזליות, אנטיפרומגנטיות קוונטית ומתכות עם קורלציות חזקות.


נערך בתאריך 26/09/2022 בשעה 18:25:16