מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים במבנים קוונטיים 2 - 118015

118015 - פרקים נבחרים במבנים קוונטיים 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 27/11/2021 בשעה 03:59:03