מקצוע מידע על מקצוע : שיטות של תורת השדות הקוונטית 1 - 118007

118007 - שיטות של תורת השדות הקוונטית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118122 תורת הקוונטים 3       מקצועות קדם


הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:35:50