מקצוע מידע על מקצוע : אופטיקה מתקדמת - 117066

117066 - אופטיקה מתקדמת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114210 אופטיקה       מקצועות קדם
 
  118066 אופטיקה מתקדמת       מקצועות זהים
  118131 אופטיקה מתקדמת      


דמויות ויצירתן באור קוהרנטי ולא-קוהרנטי. רזולוצית-על. אופטיקה של גבישים וחומרים בשדות חיצוניים בתווך מחזורי: מסננים וגבישים פוטוניים. גלבו וסיבים אופטיים. בעיית מדידת הפזה ופתרונה. פזת berry. תורת הקוהרנטיות: סינתטיזת באסטרונומיה, ספקטרוסקופיית fourier. אופטיקה קוונטית: פלוקטואציות וקורלציות, נסויים בפוטונים שזורים.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:20:15