מקצוע מידע על מקצוע : על-מוליכות ועל-נוזליות - 117021

117021 - על-מוליכות ועל-נוזליות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   (   מקצועות קדם
) 116217 פיסיקה של מצב מוצק ו -    
 
  115021 על-מוליכות ועל-נוזליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  116034 מערכות קוונטיות מקרוסקופיות      


מבוא לנושא מערכות מרובות חלקיקים המפגינות התנהגות קוונטית ברמה מקרוסקופית. מעבר מגז קלאסי לקוונטי, עיבוי בוזה-איינשטיין, תכונות של הליום-4 על נוזלי, מודל שני הנוזלים, על-נוזל מסתובב, מערבולות קוונטיות, תכונות בסיסיות של מוליכי-על, התיאוריה המיקרוסקופית של bcs, קוונטיזציה של שטף מגנטי, מוליכי-על מסוג i ו-ii, אפקט ג'וספסון ומוליכי- על בטמפרטורות גבוהות.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:30:50