מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של מוליכים למחצה - 117018

117018 - פיסיקה של מוליכים למחצה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   (   מקצועות קדם
) 116217 פיסיקה של מצב מוצק ו -    
 
  044125 יסודות התקני מוליכים למחצה מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044127 יסודות התקני מוליכים למחצה      
 
  118119 פיסיקה של מוליכים למחצה       מקצועות זהים


פוטנציאל מחזורי, מבנה פסים, פערי אנרגיה, מודלים. איפיון מל"מים. דיספרסיה ומסה אפקטיבית. סטטיסטיקת נושאי המטען, תובלה חשמלית, נושאי מטען בעודף והולכה אמביפולרית. צומת p-n , טרנזיסטור ביפולארי וטרנזיסטור אפקט שדה. תכונות אופטיות ודיודות לייזר.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:45:04