מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקת הפלסמה - 117016

117016 - פיסיקת הפלסמה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114075 פיסיקה 2ממ       מקצועות קדם
  114076 פיסיקה 2פ'     או


הגדרות עיקריות של פרמטרי פלזמה ותהליכי פלזמה. מגנטו-הידרודינמיקה של פלזמה. מבוא לתורה קינטית של פלזמה. מבוא לתרמודינמיקה של פלזמה. תנועת סחיפה של חלקיקים טעונים בפלזמה. גלים ותנודות בפלזמה. מקורות פלזמה. אבחוני פלזמה.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:41:33